Psychika a chování

 

PSYCHICKÉ PROBLÉMY PSŮ:

ZDRAVÝ PES VE STRESOVÝCH SITUACÍCH
excitace, rychlé reakce na vzruchové podněty, stabilizace emocí, harmonizace, uklidnění, podpora soustředěnosti, pomoc při desenzitizaci

TRAUMA A POSTTRAUMATICKÉ STAVY
akutní trauma, posttraumatické stavy (stresové, úzkostné), utrpení, rozrušení, stres, adrenalin, endorfiny, kortizol

STRACH A ÚZKOSTI
porucha vyhodnocování podnětů, depresivní stavy, úzkostné poruchy, útočení ze strachu, izolování se, GABA, serotonin

HORMONÁLNÍ NEROVNOVÁHA PSŮ (SAMCŮ)
teritoriální chování, cílená likvidace, dominantní agresivita, značkování močí, testosteron, adrenalin, vasopresin, endorfiny, kortizol

HORMONÁLNÍ NEROVNOVÁHA SAMIC (FEN)
excitace, úzkosti, zvýšená závislost, hormonální nerovnováha, více sezónní, následky zákroků (událostí), inkontinence, estrogeny, adrenalin

 

Při zjišťování, co psa trápí, jaký je jeho skutečný psychický problém, je dobré pamatovat na několik obecně platných pravidel:

  • Zvíře má omezené komunikační dovednosti, které jsou přímo závislé na jeho stavu a zkušenostech. Například pejsek, který byl v minulosti trestán za vrčení před kousnutím, postupem času přestane vrčet a bude rovnou kousat.
  • Vždy je dobré hledět na psa jako na celek a nevěnovat se pouze jednomu projevu. Psí řeč je komplexní a celistvý proces, je dobré pamatovat, že vše se vším souvisí.
  • Každý popsaný projev může být různě intenzivní.
  • Může se jednat o jednotlivý projev, nebo kombinaci několika projevů zároveň. Čím závažnější je stav, tím více symptomatických projevů lze pozorovat.
  • Pokud jste psa nenaučili, jak se má chovat, co má dělat, nelze hovořit o psychickém problému psa.
  • Nezapomínejte, že vždy existuje možnost, že dané chování je způsobeno bolestí nebo zdravotní nepohodou. Pokud máte toto podezření, je na místě navštívit veterinárního lékaře.

Je důležité zařadit problém vašeho psa do správné diagnostické kategorie. Zároveň je ale dobré si uvědomit, že projevy si mohou být podobné a najdete je tedy i u jiného psychického problému. Ano, psi mají „omezený slovník“, a proto věnujte čas pozorování a vyhodnocování.