OMEZENÍ PROVOZU !   

V období od 29.7. do 2.8.2024.

Z důvodu dovolených, nebude možné balit těžké balíky. Prosíme, abyste si udělali případné zásoby a počítali s omezením.

Specialisté ve veterinární praxi. Dovoz - registrace & distribuce

Společnost Vetys sdružuje partnery se zkušenostmi z působení ve vývoji veterinárních produktů. Poznatky získané z lokálního i mezinárodního prostředí nám pomohly formulovat jasnou vizi společnosti a staly se pro nás impulsem pro založení firmy. 

Vetys se chce vymezit vůči konkurenci zejména úzkou spoluprací s odborníky i dodavateli, s výhodami pro všechny zúčastněné strany.